Brønderslev Kirke
Håb - Menneskeværd - Livsmod

Gud og Guf 27/9 2016