Brønderslev Kirke
Håb - Menneskeværd - Livsmod

Konfirmandtur - Skrødstrup 2015