Menighedsplejen ved Brønderslev menighedsråd uddeler hvert år julekurve til familier med behov for hjælp til at kunne holde en god juleaften.

Der skal søges på ansøgningsskema senest 1. december. Julekurvene bliver bragt ud til de udvalgte familier et par dage før jul.

Som et led i Persondataforordningen skal det oplyses, at fordelingen af julehjælp i Brønderslev sogn sker i et samarbejde mellem Menighedsplejen ved Brønderslev Kirke og Brønderslev Kommune.

Ansøgningsskemaet kan også hentes på kirkekontoret, Håndværkervej 4 (mandag - fredag kl. 9.00-12.30 samt torsdag kl. 16.00-18.00)