Brønderslev Kirke
Håb - Menneskeværd - Livsmod

Rytmiske gudstjenester

Rytmiske gudstjenester

Formål:

At planlægge og afholde rytmiske gudstjenester - med inddragelse af flere frivillige. At sprede kendskabet til og brugen af rytmisk musik i vores kirker - for evt. at tiltrække nye kirkegængere.

 

Opgaver:

At planlægge og afholde 4-6 rytmiske gudstjenester om året - i et samarbejde mellem ansatte og ad hoc frivillige.

At skabe et miljø for rytmisk kirkemusik i og omkring kirken.

At inddrage unge i gudstjenesterne og der igennem skabe medejerskab af kirken.

 

Udvalget for Rytmiske gudstjenester
Kirkepilot kirkepilot@broenderslevkirke.dk  21 48 17 07
Thomas Uth thau@km.dk 23 44 65 67
Organist/kirkemusiker    
Kirke-/kulturmedarbejder inge.kirkeogkulturmedarbejder@
broenderslevkirke.dk 
40 41 32 94
Ad hoc unge fra sognet smiley  

 

Tovholder:

Kirkepilot                       kirkepilot@broenderslevkirke.dk             21 48 17 07

 

Ophavsret: