Brønderslev Kirke
Håb - Menneskeværd - Livsmod

Velkommen til Brønderslev Kirkes hjemmeside!

Undskyld - hvis det roder lidt ...

 - hjemmesiden er ved at skifte design, så måske ser der lidt rodet ud.

MEN - giv ikke op - der er ikke forsvundet noget, men tingene står bare anderledes smiley

Caféliv i Sognegården

Brønderslev Kirkes menighedsråd og medarbejdere har sammen udarbejdet en vision om, at kirken skal være:

  • Tidssvarende
  • Åben
  • Mangfoldig
  • Vedkommende
  • Væsentlig

Èt af tiltagene for at være åben og vedkommende er opstarten af to forskellige cafétilbud smiley.

Søndagscafé:
Hver søndag kl. 14.00-16.00 i Café Møllehave - mulighed for samvær, snak, spil m.m. Kaffe/the og kage kan købes til 25,- kr.

Tirsdags-suppecafé:
Hver tirsdag fra 11.30-13.00 kan du komme i Café Møllehave og få dagens suppe med lækkert brød til. Mulighed for avislæsning og samvær.
Pris: 25,- kr., som går til Menighedsplejens aktiviteter.

 

Nytårsfest i Sognegården

torsdag d. 9. januart kl. 14.00-16.30

150 mennesker mødte frem til festlig eftermiddag med nytårstale v/ Peder Marlo, fællessang, underholdning v/ Marianne Heuer og Christian Vestergaard, oplæsning v/ Gitte Lykke Andersen - samt selvfølgelig et lækkert kaffebord. Se billeder fra dagen her - eller klik på billedet

 

 

Menighedsråd og ansatte på besøg på Gamle Mursten

Tirsdag d. 8. oktober startede menighedsrådsmødet med et besøg på den lokale virksomhed Gamle Mursten, som modtog nogle af de gamle kirkebænke. Afdelingsleder Kurt Brandi tog imod og viste rundt på virksomheden - læs mere her.

 

Brønderslev Kirkes Pigekor medvirkede i koncert i Folkekirkens Hus

søndag d. 6. oktober - sammen med den norske sangerinde og bandet Synnjadrag

Med forholdsvis kort varsel sagde organist Lone Frederiksen for nogle måneder siden ja til at træde ind med Pigekoret som erstatning for Aalborg Stifts Pigekor. Et koncentreret og intensivt øveforløb mundede søndag ud i en særdeles flot medvirken ved koncerten i Folkekirkens Hus.

Omkring 80 tilhørere - heraft mindst halvdelen fra Brønderslev - kunne nyde smuk kor- og solosang  akkompagneret af et meget klangfuldt og velspillende band med flygel, percussion og kontrabas. Nedenfor kan du klikke på billederne og høre små optagelser fra koncerten.

 

 

Ny kirkepilot er nu begyndt

Mandag d. 26. august startede Brønderslevs nye kirkepilot på 10 måneders ansættelse ved Brønderslev kirke.
Thea Brogaard er 21 år og bor i Aalborg sammen med sin kæreste. 

Menighedsrådsformand Mogens Juhl Jensen var forbi til formiddagskaffe og bød Thea velkommen med blomster.


Vi håber meget, at Thea bliver glad for at være en del af kirkelivet i Brønderslev.

 

 

International gudstjeneste i Brønderslev kirke

mandag d. 10. juni, 2. pinsedag

Se billeder fra en festlig og farverig gudstjeneste

 

Der var fest i Brønderslev kirke og sognegård

Søndag d. 2. juni blev kirke og sognegård genindviet ved en festlig, smuk og højtidelig gudstjeneste i det nye og lyse kirkerum - og efterfølgende med reception i Sognegården.

Det blev en helt igennem vellykket genindvielse med formidabel smuk korsang og musikledsagelse undervejs - og med biskop Henning Toft Bro i spidsen for sognets præster fra gudstjenestens start.
Mere end 400 deltog og oplevede den gode lyd og det smukke inventar i kirkerummet - og det nye AV-udstyr sendte billeder og lyd til tilhørerne i Sognegården.

Tak til alle for en dejlig dag smiley.

Her er lidt billeder taget inden gudstjenesten. Tak til frivillig fotograf Nanna Højbjerg for gode billeder.

Her kan du se billeder fra gudstjensesten

 

U-landsaften 2019

Se billeder fra en aften med fokus på Sogneprojektet

 

Integrationspris til sygeplejerske fra Brønderslev

 

Sogneindsamling 2019

Gitte Lykke Andersen har skrevet følgende besked:
På grund af 75 indsamlere (i alle aldre), mange frivillige kræfter og fantastiske sognebørn, kan vi i dag overrække Folkekirkens Nødhjælp 24.232,75 kr. til hjælp til verdens fattigste.
1000, 1000 - tak til jer alle

Se billeder fra en flot indsamlingsdag

 

 

Velkommen til Kristian Brogaard

der er ny sognepræst i Brønderslev-Serritslev Pastorat.

Her ses Kristian i midten - flankeret af Thomas Uth, Gitte Lykke Andersen, provst Lise Lundgreen og Katharina Rothbøll Raarup.

 

Støt kirkens Sogneprojekt

Læs mere her

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


 

 

Kalender

Aktuelle nyheder

Gudstjenester på søndag

HUSK TILMELDING

Brønderslev kirke har med nuværende afstandskrav 73 pladser til gudstjenester. 

 

Søndag d. 25. oktober  
20. søndag efter trinitatis

er der følgende gudstjenester:

kl. 09.00: Dåbsgudstjeneste i Brønderslev kirke v/ Pia Kirkegaard
1 dåb

kl. 10.30:  Højmesse i Brønderslev kirke v/ Pia Kirkegaard
1 dåb og nadver

 

TILMELD DIG HER

Vi har en liste klar med navnene på de tilmeldte, som bliver krydset af ved indgangen.

De, der evt. ikke er fortrolige med brug af PC, tablet e.l., kan henvende sig på kirkekontoret og få hjælp med tilmelding.

 

NYT FLYGEL I SOGNEGÅRDEN VAKTE BEGEJSTRING

Mandag d. 12. oktober blev et nyindkøbt flygel leveret i Sognegården, Bredgade 102.
Det blev fejret med kagemand købt af organist Jonatan, som sammen med kollega Lone glæder sig til at tage det nye instrument i brug smiley.

 


Læs mere om valget ved at klikke på ovenstående logo

 

VELKOMMEN til vores nye  kirketjener, Tina Birkbak

Tirsdag d. 1. september var første arbejdsdag for Brønderslev kirkes nye kirketjener, Tina

Tina, der er bosat i Brønderslev, har gennem en årrække været gravermedhjælper ved De4kirker. Her har hun også haft opgaver omkring opdatering af kirkernes hjemmeside. Denne opgave vil hun fortsat løse hos De4kirker.
Tina er ved Brønderslev kirke ansat i en 30 timers stilling med fast fridag om tirsdagen.
Hun blev budt velkommen med blomster af menighedsrådets næstformand, Verner Christensen. Ligeledes var der blomsterbuket og en hilsen fra medarbejderrepræsentanten.
 
 
 
 

 

Brønderslev kirke og sognegård er åben igen

Siden d. 18. maj har det været tilladt at afholde gudstjenester og aktiviteter i kirker og sognegårde. Som en del af genåbningsplanens fase 2 kunne folkekirker og andre trossamfund igen invitere til aktiviteter – selvfølgelig underlagt nogle restriktioner om antal samt krav om afstand og rengøring. 
Nu venter vi spændt på udmeldinger om fase 4 af genåbningen.

 

Formanden har ordet

Peder Marlo har sendt denne besked til alle i Brønderslev sogn

 

 

 

 

 

Formanden har ordet

Peder Marlo har sendt denne besked til alle i Brønderslev sogn

 

 

Brønderslev Kirkes information vedr. Corona-virus

Kirkeministeriet har 17. maj sendt nedenstående besked

Til alle menighedsråd.

Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund

COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes liv og hverdag. Der er taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet, herunder har folkekirken og andre trossamfund holdt deres lokaler lukkede for offentligheden. De mange initiativer til begrænsning af smittespredning har indtil videre haft den ønskede effekt. Det er derfor muligt at udvide den gradvise genåbning af Danmark med en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund.

Forudsætningen for genåbningen af Danmark er, at danskerne fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Her har folkekirken og andre trossamfund et stort ansvar for at sikre, at smittespredningen minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres. Folkekirken og andre trossamfund bør i den forbindelse være særligt opmærksomme på at undgå smittespredning blandt personer med øget risiko, som er til stede ved gudstjenester og menighedsaktiviteter m.v. Folkekirken og andre trossamfund kan fra 18. maj 2020 igen åbne kirker, synagoger, moskeer og lignende samt sognegårde, menighedshuse og andre lokaler for offentligheden. Samtidig gælder forsamlingsforbuddet ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over. Ved begravelser og bisættelser gælder forsamlingsforbuddet heller ikke udendørs.
Det giver mulighed for:
 Bøn, andagt (afkortet gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v.), skrifte og personlig refleksion.
 Gudstjenester, messer, fredagsbøn m.v.
 Dåb, konfirmation/firmelse/bar og bat mitzvah, vielse, begravelse, bisættelse og lignende religiøse handlinger.
 Øvrige menighedsaktiviteter i kirker, synagoger, moskeer, sognegårde, menighedshuse og andre lokaler.

Med venlig hilsen

Kirkeministeriet

Læs hele nyheden og retningslinjerne her

 
 


Vi følger løbende udviklingen.

 Se evt. nedenstående links.

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

https://aalborgstift.dk/info-om-coronavirus-til-folkekirken

 

 

Specielt vedrørende kirkelige handlinger

Vielser og dåb:

Vielser og dåbshandlinger kan gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold. De pårørende til allerede anmeldte vielser og dåb bliver kontaktet af en præst for nærmere aftale. Der kan deltage 65 gæster.

 

Bisættelser og begravelser:

Bisættelser og begravelser gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold, og de pårørende får nærmere information af præsten. Der kan deltage 65 gæster til hver handling.

 

Sjælesorg/samtaler, herunder hjemmealtergang

Gennemføres efter forholdene.

Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger om, hvordan man omgås hinanden og særlige risikogrupper og syge.

(Se i øvrigt ovenstående indsatte links)

 

Kirkekontoret har åbent hver dag fra 9.00 – 12.30. Telefon: 98 82 07 13

Kirkegårdskontoret har åbent hver dag fra 9.00 – 12.30. Telefon 98 82 18 72

Følg desuden med på kirkens hjemmeside og på Facebook, som vi opdaterer, når vi har nyt.


 

Sjælesorg på Nettet

Næstekaffe - podcasts

Spørgsmål vedr. hjemmesiden

Har du spørgsmål - eller oplysning om mangler/rettelser - til indholdet på hjemmesiden så skriv til: anhp@km.dk.

Facebook

Kirkerne

Brønderslev Kirke

 

Brønderslev Gl. Kirke   

Kirkesiden