I boksen til venstre kan du finde kvartalets gudstjenesteplan.

Højmesserne foregår pt i Brønderslev Gl. Kirke - på grund af ombygning/restaurering af Brønderslev Kirke. 
I forbindelse med konfirmationer, friluftsgudstjeneste og markedsgudstjeneste afholdes højmessen et andet sted -  næsten altid kl. 10.30.

I forbindelse med altergang uddeles der alkoholholdig vin - dog er der en månedlig højmesse med alkoholfri vin. Kørestolsbrugere og gangbesværede kan få uddelt nadveren nede i kirken - henvendelse herom gives til kirketjeneren.

Under prædikenen er der de fleste søndage Børnekirke - en eller flere voksne tager børnene med over på Kirkegårdskontoret, hvor der er sang, leg og aktiviteter.