Fristedet - værested
Nørregade 6A, tlf. 9880 1168. Daglig leder: HelleToftegård, tlf. 2115 6695. Værested for misbrugere, hjemløse og ensomme mennesker. Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-15.00, lørdag lukket. Søndage og helligedage 9.00-13.00. 

Kig Ind og Sofahjørnet
Østergade 122, 9880 0435 + 9882 1611. Genbrug: tøj, ting og sager modtages gerne eller afhentes. Overskud fra butikken anvendes til Fristedet.