Brønderslev Kirke
Håb - Menneskeværd - Livsmod

Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg i Brønderslev Sogn

I Brønderslev sogn inviteres der til

Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet

tirsdag d. 9. juni kl. 19.00 i Sognegården, Bredgade 102, 9700 Brønderslev

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formand for menighedsrådet, Peder Marlo
  Valg af dirigent
 2. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode - samt om opgaver for det kommende menighedsråd
 3. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd
  Oplæg til debat og diskussion
 4. Gennemgang af regnskab for 2019 og budget for 2020
 5. Orientering om regler og tidsfrister i forbindelse med valg til menighedsrådet
 6. Oplysning om antal kandidater, der skal vælges
 7. Overblik over, hvem der er interesseret i at opstille som kandidater på Valgforsamlingen d. 15. september
 8. Evt.

 

DU BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN

I 2020 skal der vælges eller genvælges medlemmmer til landets menighedsråd for en 4-årig periode. Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd har udarbejdet en ny procedure for valghandlingen. Planen er følgende:

Alle menighedsråd skal d. 9. juni (oprindelig planlagt til d. 12. maj) afholde Orienteringsmøde, hvor der skal fortælles om sognets og menighedsrådets vigtige arbejde. På mødet kan du møde nuværende menighedsrådsmedlemmer og høre om deres erfaringer, udfordringer og glæder ved at sidde i menighedsrådet. Der bliver også orienteret om økonomi og menighedsrådets kommende opgaver.

D. 15. september afholdes Valgforsamling, hvor det er muligt at blive stillet op som kandidat til menighedsrådet. Valgforsamlingen er en slags generalforsamling - og det er meningen, at de fremmødte skal kunne opstille og vælge de kandidater, de ønsker.

Sæt allerede nu X i kalenderen ved 9. juni og 15. september, hvis du ønsker at være en del af Danmarks mest lokale demokrati.

 

 

D. 8. november 2016 var der valg til landets menighedsråd - i de sogne, hvor der opstiles mere end én kandidatliste.

Ved udløb af fristen for indlevering af kandidatlister til menighedsrådsvalget 2016, var der kun indkommet  1 liste i Brønderslev sogn.
Det betød, at menighedsrådsvalget den 8. november 2016 blev aflyst.

 

Det nuværende menighedsråd, der blev valgt i november 2016, består af følgende medlemmer smiley:

1

Erik Nielsen

Markedsvej 90

2

Henning Krabbe

Bornholmsgade 10

3

Kirsten Knudsen

Frilandsvej 18

4

Ole Stevns

Dannebrogsgade 56

5

Ole Graven

Snehvidevej 4

6

Grethe Libergren

Grønnegade 45

7

Villy Holm Pedersen

Fasanvej 43

8

Peder Marlo

Asgård 92

9

Bjarne Devantier Nielsen

Fyrtøjsvej 16

10

Mariane Reng Jørgensen

Uffesgade 1

11

Verner Christensen

Limfjordsvej 26

12

Henrik Louis Simonsen

Frederiksgade 71

13

Rebekka Vestergaard Larsen

Bjarkesgade 12

14

Grete Bente Hyldgaard Mogensen

Løvparken 6

15

Mike Michaelsen

Gasværksvej 10. st. th.

 

Tillykke med valget til alle yes.

 

Her på siden vil der løbende blive orienteret om nyheder vedrørende valget - og du vil kunne finde links til forskellige valgmaterialer udgivet af Landsforeningen af Menighedsråd.

www.menighedsraadsvalg.dk 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

Ophavsret: