Formål:

At have et korps af frivillige til ad hoc opgaver.

Opgaver:

  • Praktisk hjælp ved diverse arrangmenter (f.eks. Open by Christmas, Markedsgudstjeneste, Park-gudstjeneste, U-landsaften, Kondi For Sjælen .....)
  • Komme med nye nye input / ideer

Tovholder:

Kirke-kulturmedarbejder Inge B. Hansen

Mobil: 4041 3294

Mail: sognemed.inge@c.dk