Brønderslev Kirke
Håb - Menneskeværd - Livsmod

Sommerskolen

Sommerskole ved Brønderslev Kirke

Formål:

At afholde en uge for børn i Brønderslev Kommune, hvor der både er sjove aktiviteter og forkyndelse af evangeliet om Jesus Kristus.
At inddrage unge i planlægning og gennemførelse af sommerskolen.

 

Opgaver:

  • At skrive et indlæg til det fælles kommunale sommerskoleblad.
  • At planlægge og tilrettelægge og udføre sommerskolen sammen med en gruppe unge mennesker.
  • At ville have det sjovt sammen med børnene
  • At kunne "se ud over sig selv" og udvikle lederkompetancer

 

Udvalg for sommerskole
Sognemedhjælper sognemed.inge@c.dk 40 41 32 94
Kirkepilot kirkepilotmiriam@gmail.com 31 54 41 44
Ad hoc unge fra sognet    

 

Tovholder:

Inge Bech Hansen sognemed.inge@c.dk 40 41 32 94

 

Ophavsret: